Prace autorskie

Marek Chrzanowski ur. w 1958 roku w Łodzi. Absolwent tamtejszego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP. Od początku swej działalności zajmuje się rysunkiem i malarstwem sztalugowym. Zafascynowany twórczością holenderskich i włoskich mistrzów XVII i XVIII wieku, zrealizował szereg kopii malarstwa tamtego okresu. W jego autorskich pracach również dostrzec można nutę wspomnianych czasów. Cykle ”Martwych natur” precyzyjne w najdrobniejszych szczegółach, ”Labirynty”- mówiące o czasie i przemijaniu – lekko surrealistyczne o wymowie symbolicznej, wreszcie ”Portrety”- którym autor oprócz podobieństwa, stara się nadać wewnętrzne dookreślenie. Od 1985 r. z dużym powodzeniem zajmuje się również tworzeniem scen rodzajowych i portretów o tematyce żydowskiej. Prace Marka Chrzanowskiego charakteryzuje doskonała technika wykonania, indywidualizm treści oraz inteligentna poetyka. Obrazy w Niemczech, Austrii, Kanadzie i Polsce.